15th November 2014

5e Generatie: Bauke Sjoerds van der Meer

Vijfde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sjoerd Baukes van der Meer (7) & Tjitske Nannes

19. Bauke Sjoerds van der Meer,
werd geboren te Hieslum, Wonseradeel in ongeveer 1795. Zijn geboorte, of doopakte heb ik tot op heden niet kunnen vinden. Bauke Sjoerds is overleden, op de leeftijd van 85 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 5 mei 1880.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1880
Aangiftedatum 5 mei 1880, akte nr. 30
Bauke Sjoerds van der Meer, overleden 5 mei 1880, 85 jaar, man
Weduwnaar

Hij is bij tijde van het huwelijk woonachtig te Koudum. Bauke Sjoerds huwde de eerste keer (hij is dan 28 jaar) te Hemelumer Oldeferd op 5 juni 1823 met:

Johanniske Sierds Feenstra,
ze werd geboren te Hemelumer Oldephaert in 1789, dochter van Sierd Ittes Feenstra en Grietje Aukes Zonsma. Zij was al eerder getrouwd geweest met Johannes Cornelis Bouma, en had uit dit huwelijk 2 kinderen, waarvan de grootvader voogd was bij haar overlijden.

Doniawerstal, dopen, doopjaar 1789
Dopeling: Joanneske
Gedoopt op 19 augustus 1789
Dochter van Siet Yttes en Grietje Aukes
Aanwezig: Fem Aukes
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. Op de Heide, St. Nicolaasga, doop 1715-1812
Inventarisnr. : DTB 223

Johanniske Sierds is overleden, op de leeftijd van 40 jaar, in Hemelumer Oldephaert op 7 februari 1829. Haar dochter Grietje was toen 2 jaar oud, en zoon Sjoerd 5. Wie er voor de kinderen zorgde is me niet duidelijk, maar vader Bauke hertrouwt pas wanneer z’n kinderen volwassen zijn.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 9 februari 1829, blad nr. 7
Johanneske Sierds Feenstra, overleden 7 februari 1829, 40 jaar, vrouw
Gehuwd

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

36. Sjoerd Baukes van der Meer (25 maart 1824 – 13 april 1889)

ii. Grietje Baukes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd op 4 februari 1827.

1854 Koudum, notaris H.J.de Carpentier
Inv. nr. 072034 repertoire nr. 29 d.d. 13 maart 1854
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/6 deel in vastigheden te Koudum,
koopsom fl. 250
- Sjoerd Baukes van der Meer te Koudum, verkoper
- Grietje Baukes van der Meer te Molkwerum, gehuwd met
Namle Asma, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs,
koper

1880 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Inventaris
- Sjoerd Baukes van der Meer te Longerhouw
- Grietje Baukes van der Meer te Koudum, weduwe van Namle Johannes Asma
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72060
Repertoirenr.: 29 d.d. 29 mei 1880

1898 Balk, notaris J. H. Noordenbos
Inv. nr. 007073 repertoire nr. 26 d.d. 6 juli 1898
Royement, akte niet aanwezig
- Gijsbert Johannes Asma te Bakhuizen
- Grietje van der Meer te Franeker, weduwe van Namle
Johannes Asma
- Jelle Johannes Asma te Nijega (HEM)
- Lammert Hylkema te Koudum
- Theodorus Tangelder te Borne
- Sjouke Durks Bouma te Tjerkgaast
- Sjoerd Johannes Asma te Colmschate
- Marijke Johannes Asma te Bakhuizen, weduwe van Rein
Lammerts de Jong
- Lammert Reins de Jong te Jutrijp
- Frans Sibbeles Haarsma te Bakhuizen als vader van en
bewindvoerder over Trijntje en Wiepk Haarsma
- Sible Franzes Haarsma te Bakhuizen
- Jouke Meinderts Bouma te Ilpendam als vader van en voogd
over Feye en Gijsbertus Bouma
- Meindert Bouma te Amsterdam
- Johannes Bouma te Amsterdam
- Johanna Anna Bouma te Amsterdam
- Matthijs Johannes Asma te Vereenigde Staten van Noord
Amerika

Grietje Baukes huwde (op de leeftijd van 25 jaar) te Hemelumer Oldeferd op 10 juni 1852 met:

Namle Johannes Asma, zoon van Johannes Namles Asma (-20 maart 1870) & Trijntje Mattheus van de Werf. Hij werd geboren te Hemelumer Oldeferd op 31 januari 1826. Namle Johannes is overleden, op de leeftijd van 54 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 29 februari 1880.

Grietje Baukes is overleden, op de leeftijd van 78 jaar, in Franeker, Friesland op 30 april 1905.

1829 Koudum, notaris G. Keuchenius
Inventaris
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum als voogd over de kinderen van
Johanneske Sierds Feenstra te Koudum
- Jitte Sierds Feenstra te Doniaga als voogd over de kinderen van Johanneske
Sierds Feenstra te Koudum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 28 d.d. 25 februari 1829

1829 Koudum, notaris G.Keuchenius
Boedelscheiding
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum als vader van en voogd over Sjoerd en Grietje Baukes van der Meer
- Jitte Sierds Feenstra te Doniaga als voogd over Cornelis en Dieuke Johannes Bouma
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 73 d.d. 1 mei 1829

1829 Koudum, notaris G.�Keuchenius
Obligatie
Betreft een huis, tuin, erf, groede en enige percelen greidland
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, schuldenaar
- Cornelis Johannes Bouma te Doniaga, schuldeiser
- Dieuke Johannes Bouma te Doniaga, schuldeiser
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 128 d.d. 28 juli 1829

1829 Koudum, notaris G. Keuchenius
Hypotheek
Betreft 3/4 gedeelte in een huis, schuur, erf, groede en enige percelen
greidland te Koudum
- Tjidske Nannes te Koudum, schuldenaar
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, schuldenaar
- Murk Lels Hofman te Koudum, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72011
Repertoirenr.: 156 d.d. 22 oktober 1829

1832 Koudum, notaris G.Keuchenius
Royement, akte is wel aanwezig
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, erfgenaam van zijn ouders
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72013
Repertoirenr.: 115 d.d. 1 april 1832

1840 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Toestemming
Betreft bepoldering
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs
- Bauke Kramer te Koudum
- Piebe Taekes Hoekema te Koudum
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum
- Abel Jurjens Franckena te Molkwerum
- Broer Jans van Dijk te Molkwerum
- Jacob Sytzes Hollander te Molkwerum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72021
Repertoirenr.: 200 d.d. 25 juli 1840

1842 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Contract
Betreft associatie tot inpoldering en polderreglement
- jonkheer Gerard Regnier Gerlarius van Swinderen te Rijs
- Sibble Abes Boersma te Tjerkgaast
- Walte Annes de Vries te Wijckel
- Jacob Sytzes Hollander te Molkwerum
- Sjierk Kuiper te Molkwerum
- Abel Jurjens Frankena te Molkwerum
- Bauke Kramer te Koudum
- Hessel de Jong te Molkwerum
- Anne Martens Zeldenrust te Molkwerum
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum
- Pieter Jelles Zijlman te Molkwerum
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72022
Repertoirenr.: 60 d.d. 27 augustus 1842

1845 Langweer, notaris T.S. van der Ley
Verklaring, akte niet aanwezig
Betreft het erfrecht
- Sake Jittes Feenstra, erflater; overleden te Sint Nicolaasga 21-03-1837
- Cornelis Johannes Bouma, timmerman te Koudum
- Sake Jeroens Veltman, boer te Nijega, gehuwd met Grietje Jittes Feenstra
- Akke Jittes Feenstra te Goingarijp, gehuwd met Jacobus Minnes Boersma
- Dieuwke Jittes Feenstra te St. Nicolaasga, gehuwd met Durk Josephs Zalmstra
- Jacoba Jittes Feenstra, boerin te St. Nicolaasga
- Lijsbert Jittes Feenstra, boerin te St. Nicolaasga
- Bauke Sjoerds van der Meer, boer te Koudum als vader van en voogd over Sjoerd en Grietje Baukes van der Meer
- Jeltje Jacobs de Ree, boerin te Sint Nicolaassga, weduwe van Jitte Sierds
Feenstra als moeder van en voogd over Sierd, Sake en Jacob Jittes Feenstra
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 74020
Repertoirenr.: 10 d.d. 31 maart 1845

1843 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Huurcontract
- Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verhuurder, tevens als moeder van en voogd
over Eelke, Trijntje en Sjoerd Nannes van der Meer
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, verhuurder, tevens als toeziend voogd
- Tjitske Nannes van der Meer te Bakhuizen, verhuurder
- Eeuwe Jans van der Veer te Koudum, huurder
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72023
Repertoirenr.: 18 d.d. 28 februari 1843

1845 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van 2 percelen bouwland te Koudum, koopsom fl. 95
- Bauke Murks Hoffman te Koudum, verkoper
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72025
Repertoirenr.: 5 d.d. 4 februari 1845

1845 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van een zathe en landen te Koudum en Molkwerum, koopsom
fl. 9631
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, verkoper
- Rein Franzes Haarsma te Bakhuizen, gehuwd met Tjitske Nannes van der Meer,
verkoper
- Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verkoper, tevens als voogd over Trijntje en Sjoerd Nannes van der Meer
- jonkheer Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen te Rijs, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72025
Repertoirenr.: 46 d.d. 26 juni 1845

1845 Workum, notaris J.C. Mann
Provisionele en finale toewijzing
- Pieter Visser te Hindeloopen, verkoper
Betreft de koop van een huis, tuin, land en grond te Koudum, koopsom fl. 1333
- Bauke Sjoerds van der Meer te Koudum, koper
- Jeltje Uilkes Veltman te Koudum, koper
- Namle Kok te Workum, koper
- Jan Jans Scheltinga te Workum, koper
- Pieter Baukes Putten te Koudum, koper
- Abe Johannes Veenstra te Koudum, koper
- Tjalk Baukes Putten te Koudum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141033
Repertoirenr.: 64 en 66 d.d. 6 september 1845

1846 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Koopakte
Betreft de verkoop van 1/6 deel in een zathe en landen te St. Nicolaasga,
koopsom fl. 1200
- Cornelis Johannes Bouma te Koudum, verkoper
- Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72026
Repertoirenr.: 69 d.d. 13 oktober 1846

1847 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van 2 percelen weidland en een perceel bouwland te Koudum,
koopsom fl. 3239
- Jeltje Eelkes Veldman te Koudum, verkoper
- Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, verkoper
- Pieter Baukes de Jong te Bakhuizen, verkoper, tevens als voogd over Gooits, Auke, Bauke, Tjeerd, Jotje en Hetske Jans Terpstra, kinderen van Ied Baukes de Jong
- Jan Baukes de Jong te Leeuwarden, verkoper
- Lyckele Durks Schaper te Bakhuizen, verkoper
- Trijntje Baukes de Jong te Koudum, verkoper
- Johannes Lieuwes van der Meulen te Bakhuizen, verkoper
- Rein Franzes Haarsma te Bakhuizen, verkoper
- Jacob Jans van der Veer te Koudum, koper
- Sibble Franzes Haarsma te Bakhuizen, koper
- Johannes Lieuwes van der Meulen te Bakhuizen, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72027
Repertoirenr.: 97 en 99 d.d. 23 oktober 1847

1862 Workum, notaris K.�Tjebbes
Boelgoed
Betreft roerende goederen, opbrengst fl. 1461
- Anne Bruinsma te Stavoren, verkoper, tevens als voogd over Gerrit Gerben en
Otte Bruinsma
- Sjouwke Gerbens Woudstra te Scharl, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Durk Boelsma te Nijega, koper
- Thomas Conradi te Workum, koper
- Karst Hendriks Conradi te Workum, koper
- Jan Hartmans Sjoerds te Hindeloopen, koper
- Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
- Rein Durks Jaarsma te Koudum, koper
- Durk Gerbens Jaarsma te Koudum, koper
- Jacob Schut te Koudum, koper
- Harmen Stegenga te Koudum, koper
- Wiebe Taekes de Vries te Hemelum, koper
- Willem van der Wal te Nijega, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 141056
Repertoirenr.: 59 d.d. 16 april 1862

Bauke Sjoerds huwde de tweede keer (op de leeftijd van 70 jaar) te Gem. Hemelumer Oldeferd op 28 maart 1865 met:
Antje Hayes Woudboer,

dochter van Haye Johannes Woudboer & Pietje Heerts Galema. Zij werd geboren te Bolsward op 1 maart 1821. Antje Hayes is overleden, op de leeftijd van 51 jaar, in Hemelumer Oldeferd op 9 augustus 1872.

1866 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van vastigheden te Koudum, koopsom fl. 3290
- Cornelis Wiebes Smits te Koudum, verkoper
- Aaf Cornelis Bouma te Koudum, weduwe van Wiebe Tittes Smits, verkoper en
koper, tevens als moeder van en voogd over Siemen en Wiebe Wiebes Smits
- Douwe Lolles Schakel te Gaastmeer, gehuwd met Rink Wiebes Smits, verkoper
- Jan Doedes van der Zee te Oudemirdum, verkoper, tevens als toeziend voogd
- Klaas Roelofs Bajema te Koudum, verkoper
- Jelle Asma te Molkwerum, koper
- Cornelis Thijsses de Boer te Koudum, koper
- Jacob Schut te Koudum, koper
- Eelke Schut te Koudum, koper
- Cornelis Jochems Dijkstra te Koudum, koper
- Bernhardus Jouke Buma te Koudum, koper
- Auke Fluitman te Koudum, koper
- Rein Durks Jaarsma te Koudum, koper
- Geert Piersma te Stavoren, koper
- Bauke Sjoerds van der Meer te Molkwerum, koper
- Jelle Jelles Meinesz te Oudega, koper
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72046
Repertoirenr.: 7 en 8 d.d. 10 februari 1866

1872 Koudum, notaris H. J. de Carpentier
Testament
- Antje Hayes Woudboer te Molkwerum, gehuwd met Bauke Sjoerds van der Meer
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 72052
Repertoirenr.: 77 d.d. 5 augustus 1872

posted in van der Meer | 0 Comments

15th November 2014

Protected: Den Haag – Frankrijkskerk

This post is password protected. To view it please enter your password below:


posted in Coert, Den Haag | Enter your password to view comments.

16th January 2011

6e Generatie: Bauke Sippes van der Meer

Zesde generatie

Kinderen van: Sippe Lammerts van der Meer (11) & Lucia Seyke Folkerts Jellesma

31. Bauke Sippes van der Meer,
werd geboren te Oudega, Hemelumer Oldeferd op 12 oktober 1840, als 2e kind van Sippe Lammerts en Seyke Folkerts. Vermoedelijk werd hij naar zijn overgrootvader van vaders kant vernoemd, of naar zijn vermiste oom Bauke Lammerts, waarvan het laatste bericht ooit uit Wittenberg kwam (die was gedeserteerd uit het leger van Napoleon).

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1840
Aangiftedatum 12 oktober 1840, akte nr. 84
Bauke van der Meer, geboren 10 oktober 1840
Zoon van Sippe Lammerts van der Meer en Sijke Folkerts
Jellesma

Bauke Sippes huwde (op de leeftijd van 32 jaar) te Gaasterland op 15 mei 1873 met:

Huwelijksakte Gaasterland, 1873
Man : Bauke van der Meer, oud 32 jaar, geboren te Oudega, gemeente Hemelumer
Oldeferd
Ouders: Sippe Lammerts van der Meer en Sijke Folkerts Jellesma
Vrouw : Baukjen Roodhof, oud 29 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen
Ouders: Harmen Reins Roodhof en Intje Klazes Hagedoorn
Datum : 15 mei 1873, akte nr. 11

Baukjen Harmens Roodhof,
dochter van Harmen (Herman) Reins Roodhof (juni 1803 – 27 februari 1877) & Eentje (Intje) Klazes Hagedoorn (1811 – 17 januari 1893). Baukje werd geboren te Mirns en Bakhuizen, Gem. Gaasterland op 11 februari 1844.

Geboorteakte Gaasterland, 1844
Aangiftedatum 12 februari 1844, blad nr. 10
Baukjen Roodhof, geboren 11 februari 1844
Dochter van Harmen Reins Roodhof en Intje Klazes Hagedoorn

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

51. Jacoba Baukes van der Meer (24 april 1874 – 12 juni 1945)

ii. Sippe Baukes van der Meer (Overleden als baby)
werd geboren te Gaasterland op 13 januari 1878. Sippe werd vermoedelijk vernoemd naar zijn Oom Sip(k)pes, of overgrootvader van vaderskant. Sippe Baukes is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Gaasterland op 7 februari 1878. N.B. Tweeling

Geboorteakte Gaasterland, 1878
Aangiftedatum 14 januari 1878, akte nr. 10
Sippe van der Meer, geboren 13 januari 1878
Zoon van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

iii. Harmen Baukes van der Meer (Overleden als baby).
werd geboren te Gaasterland op 13 januari 1878. Hij werd vernoemd naar zijn opa van moederskant. Harmen Baukes is overleden, op de leeftijd van <1 jaar, in Gaasterland op 21 februari 1878. N.B. Tweeling

Geboorteakte Gaasterland, 1878
Aangiftedatum 14 januari 1878, akte nr. 9
Harmen van der Meer, geboren 13 januari 1878
Zoon van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

52. Harmen Baukes van der Meer (17 maart 1880 – augustus 1934)

v. Intje Baukes van der Meer werd geboren te Gaasterland op 8 juli 1881. Intje werd vernoemd naar haar oma van moederskant.

Geboorteakte Gaasterland, 1881
Aangiftedatum 8 juli 1881, akte nr. 95
Intje van der Meer, geboren 8 juli 1881
Dochter van Bauke Sippes van der Meer en Baukjen Harmens Roodhof

1889 Balk, notaris L.H. Potma
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 600
- Bauke Sippes van der Meer te Harich, debiteur
- jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs, crediteur
- Pieter Riemersma te Warga, acceptant

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7062
Repertoirenr.: 47 d.d. 7 juni 1889

Bauke Sippes is overleden, op de leeftijd van 61 jaar, in Gaasterland op 13 september 1902.

Memories van Successie
Kantoor Lemmer, overl. jaar 1902
Overledene : Bauke Sippes van der Meer
Overleden op: 13 september 1902
Wonende te : Harich

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1818-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 12061
Dagregisternr.: 7777


1902 Balk, notaris J.�H.�Noordenbos
Royement, akte niet aanwezig
- Bauke Sippes van der Meer te Harich
- Durk Stoffels de Vries te Nijemirdum

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7077
Repertoirenr.: 187 d.d. 5 november 1902

1902 Balk, notaris J.�H.�Noordenbos
Royement, akte niet aanwezig
- Enno Cate Fennema te Sneek
- Leendert Fontein te Sneek
- Johannes Kornelis van den Bosch te Balk
- Arend Dooitjes Schram te Balk
- Rein Rimmers Ottema te Wijckel
- Bauke Sippes van der Meer te Harich
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 7077
Repertoirenr.: 210 d.d. 25 november 1902

Baukjen Harmens overlijdt 17 jaar later, wonende te Harich

Overlijdensakte Gaasterland, 1919
Aangiftedatum 29 maart 1919, akte nr. 28
Baukjen Roodhof, overleden 28 maart 1919, 75 jaar, vrouw
Weduwe

posted in van der Meer | 0 Comments

15th January 2011

6e Generatie: Sytze Sippes van der Meer

Zesde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sippe Lammerts van der Meer (11) & Akke Sytzes Fluitman

29. Sytse Sippes van der Meer,
hij werd geboren te Gaasterland op 12 juli 1833.

Sytse Sippes is overleden, op de leeftijd van 99 jaar, in Wymbritseradeel op 1 augustus 1932.

Overlijdensakte Wymbritseradeel, 1932
Aangiftedatum 1 augustus 1932, akte nr. 81
Sytze van der Meer, man, overleden 1 augustus 1932
Oud 99 jaar, weduwnaar

Sytse Sippes huwde (op de leeftijd van 23 jaar) te Wymbritseradeel op 16 mei 1857 (1) met:

Huwelijksakte Wymbritseradeel, 1857
Man : Sytze Sippes van der Meer, oud 23 jaar, geboren te Harich, gemeente
Gaasterland
Ouders: Sippe Lammerts van der Meer en Akke Sytzes Fluitman
Vrouw : Sietske Douwes Walta, oud 24 jaar, geboren te Abbega
Ouders: Douwe Jarigs Walta en Wilhelmina Jans Mous
Datum : 16 mei 1857, akte nr. 50

Sietske Douwes Walta,
dochter van Douwe Jarigs Walta (ongeveer 1800 -) & Wilhelmina Jans Mous (19 november 1800 – 20 maart 1865). Ze werd geboren te Abbega op 30 mei 1832. Sietske Douwes is overleden, op de leeftijd van 37 jaar, in Wymbritseradeel op 7 mei 1870, een paar dagen na de bevalling van haar dochter Mientje.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

i. Akke Sytzes van der Meer,
werd geboren te Westhem, Wymbritseradeel op 18 oktober 1859. Akke Sytzes huwt op 14 mei 1881 (ze is dan 21 jaar) met Gerrit van der Bos (36 jaar), geboren te Nijland, zoon van Douwe Gerrits van der Bos en Akke Gerbens Zijlma. bron Huwelijksregister 1881, Wymbritseradeel, Aktenummer 26

ii. Douwe Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 28 augustus 1861. Douwe Sytses is ongehuwd overleden, op de leeftijd van 79 jaar, te Westhem,  Wymbritseradeel op 18 mei 1941.

iii. N.n..van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 5 februari 1863. N.n. is een dag na de geboorte overleden, in Wymbritseradeel op 6 februari 1863.

iv. Sippe Sytses van der Meer
werd geboren te Wolsum, Wymbritseradeel op 26 maart 1864.
Sippe Sytses huwde met Marijke Roorda, dochter van Doede Roorda & Rinkje Nagelhout. werd geboren te Wymbritseradeel op 15 mei 1870.

v. Dominicus Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 22 juli 1865. Dominicus Sytses is ongehuwd overleden, op de leeftijd van 27 jaar, in Wymbritseradeel op 9 oktober 1892.

vi. Age Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 6 augustus 1866. Age Sytses is overleden, op de leeftijd van 13 jaar, in Wymbritseradeel op 16 februari 1880.

vii. Lammert Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 7 februari 1868. Lammert Sytses is overleden, 8 maanden na zijn geboorte te Wymbritseradeel op 17 oktober 1868.

viii. Mientje Sytses van der Meer
werd geboren te Wymbritseradeel op 2 mei 1870. Mientje Sytses is overleden, 3 dagen na de geboorte in Wymbritseradeel op 5 mei 1870.

Sytse Sippes maakt zijn testament op

1876 Sneek, notaris K.R. de Jong
Testament
- Sytze Sippes van der Meer te Westhem
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 119074
Repertoirenr.: 67 d.d. 13 mei 1876

en huwt voor de 2e maal te Wymbritseradeel op diezelfde dag met:

Bron Burgerlijke stand – Huwelijk Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Toegangnr: 30-44
Inventarisnr: 2028
Gemeente: Wymbritseradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 50
Datum: 13-05-1876 Bruidegom Sytze van der Meer Bruid Pietje Houben

Pietje Matheus Houben,
dochter van Mattheus Pieters Houben en Marijke Anskes Sonderland. Pietje werd geboren op 16 april 1825 te Hennaarderadeel, en ze overleed op 25 december 1893 te Wymbritseradeel. Pietje werd 68 jaar.

1876 Sneek, notaris K.R. de Jong
Testament
- Pietje Matteus Hoeben te Westhem, gehuwd met Sytze Sippes van der Meer
Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 119074
Repertoirenr.: 68 d.d. 14 mei 1876

posted in van der Meer | 0 Comments

14th January 2011

5e Generatie: Tiardinandus (Nanne) Sjoerds van der Meer

Vijfde generatie (vervolg)

Kinderen van: Sjoerd Baukes van der Meer (7) & Tjitske Nannes

18. Tiardinandus (Nanne) Sjoerds van der Meer,
werd geboren als eerste zoon, in het voorjaar van 1793. Hij werd gedoopt, in de R.K. par. H. Martinus, te Bolsward op 16 maart 1793. Doopgetuige was Vroukje Pieters, maar vermoedelijk moet dit zijn geweest Houkje Pieters, oma van moederskant. Een Vroukje komt in geen van beide families voor.

Bolsward, dopen, doopjaar 1793
Dopeling: Nanne
Geboren in Burgwerd
Gedoopt op 16 maart 1793 in Bolsward
Kind van Sjoerd Baukes en Tjitske Nannes
Getuige: Vroukje Pieters
Opm.: Doopnaam Tiardinandus
Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811
Inventarisnr. : DTB 152

Tiardinandus (Nanne) Sjoerds is overleden, op de leeftijd van 35 jaar, in Koudum op 14 augustus 1828.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1828
Aangiftedatum 15 augustus 1828, blad nr. 29
Nanne Sjoerds van der Meer, man, overleden 14 augustus 1828
Oud 35 jaar, gehuwd

Tiardinandus (Nanne) Sjoerds huwde in 1818 te Hemelum met:

Jeltjen Eelkes Veldman,
dochter van Eelke Harmens Veldman (ongeveer 1745-1808) & Trijntje Douwes (-19 november 1813). Zij werd geboren op 30 december 1790. Zij werd gedoopt, te R.K. par. Workum  op 30 december 1790. Jeltjen Eelkes is overleden, op de leeftijd van 76 jaar, in Gaasterland op 26 oktober 1867.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

33. Tjitske Nannes van der Meer (27 juni 1819 – 24 mei 1907) x Rein Franzes Haarsma.

ii. Eelke Nannes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 2 juli 1821.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1821
Aangiftedatum 3 juli 1821, blad nr. 51
Eelke van der Meer, geboren 2 juli 1821
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltjen Eelkes Veltman

Eelke Nannes is overleden, op de leeftijd van 22 jaar, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 9 december 1843.

34. Trijntje Nannes van der Meer (21 maart 1823 – 26 maart 1885)

iv. Sjoerd Nannes van der Meer
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 22 januari 1825.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1825
Aangiftedatum 22 januari 1825, blad nr. 11
Sjoerd van der Meer, geboren 22 januari 1825
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltjen Eelkes Veldman

Sjoerd Nannes is overleden als baby van 4 maanden, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 25 januari 1825.

35. Sjoerd Nannes van der Meer (28 januari 1826 – 28 maart 1911)

vi. Nanne Nannes van der Meer,
werd geboren te Hemelumer Oldeferd, Friesland op 4 april 1829.

Geboorteakte Hemelumer Oldeferd, 1829
Aangiftedatum 6 april 1829, akte nr. 33
Nanne van der Meer, geboren 4 april 1829
Zoon van Nanne Sjoerds van der Meer en Jeltje Eelkes Veldmans

Opm.: Vader overleden

Nanne Nannes is overleden als baby, in Hemelumer Oldeferd, Friesland op 2 september 1829.

posted in van der Meer | 0 Comments

3rd May 2010

Protected: 3e Generatie: Cornelis Coert

This post is password protected. To view it please enter your password below:


posted in Coert | Enter your password to view comments.

27th April 2009

Proost

“Water is voor de kikkers”
[Citaat: Bouke (Harmens) van der Meer]

En ze zagen hem zelden water drinken… ;-)

posted in van der Meer | 0 Comments

25th April 2009

Protected: Coert 8

This post is password protected. To view it please enter your password below:


posted in Coert | Enter your password to view comments.

21st April 2009

Protected: Parenteel Coert

This post is password protected. To view it please enter your password below:


posted in Coert | Enter your password to view comments.

17th November 2007

Protected: Johannes Andreass Court

This post is password protected. To view it please enter your password below:


posted in Coert | Enter your password to view comments.

 •  

 • November 2018
  M T W T F S S
  « Nov    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930